2x Modella / červené víno
Informace o produktu:
2x Modella / red wine
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 19.5 cm
Šířka: 8 cm
Hloubka: 8 cm
Objem: 360 ml
cena:
1126.00 Kč
2x Modella / pivo
Informace o produktu:
2x Modella / beer
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 14.5 cm
Šířka: 8 cm
Hloubka: 8 cm
Objem: 360 ml
cena:
1126.00 Kč
2x Modella / whisky
Informace o produktu:
2x Modella / whisky
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 9.5 cm
Šířka: 8 cm
Hloubka: 8 cm
Objem: 360 ml
cena:
1016.00 Kč
2x Modella / bílé víno
Informace o produktu:
2x Modella / white wine
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 22 cm
Šířka: 7 cm
Hloubka: 7 cm
Objem: 320 ml
cena:
1160.00 Kč
2x Modella / cocktail
Informace o produktu:
2x Modella / cocktail
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 17 cm
Šířka: 7 cm
Hloubka: 7 cm
Objem: 320 ml
cena:
1016.00 Kč
2x Modella / voda
Informace o produktu:
2x Modella / water
materiál:
křišťálové sklo
Velikosti:
Výška: 12 cm
Šířka: 7.5 cm
Hloubka: 7.5 cm
Objem: 320 ml
cena:
1016.00 Kč

Obchodní podmínky
V případě, že máte o některý z produktů zájem, vyplňte objednávkový formulář.Ten se kliknutím na tlačítko OBJEDNAT odešlete na náš email.Poté od nás obdržíte potvrzení objednávky a podrobnosti o doručení. Zboží Vám bude zasláno na dobírku prostřednictví České pošty jako obchodní balík. Doba dodání v rámci ČR je 10 pracovních dní, u zásilek do zahraničí 10-14 pracovních dní. Objednávky mimo země zmíněné na seznamu budou řešeny individálně. Pokud zboží na dobírku nebude kupujícím převzato budeme postupovat následovně:

1- Zákazníkovi bude zaslán mail o nepřevzetí zásilky.
2- Pokud bude mít zákazník zájem zaslat zboží znovu, bude mu k původní ceně naúčtována znovu částka za poštovné a dobírkové.
3- Pokud zákazník opětovné zaslání zboží odmítne, nebo nebude reagovat na výzvu, bude mu zaslána doporučeně faktura zahrnující částku za vynaložené poštovné + storno a manipulační poplatek 100Kč (tento poplatek zahrnuje: manipulaci ve skladu a vynaložené náklady na zaslání doporučeného dopisu). Fakturu je nutno uhradit do 14ti dnů, v případě neuhrazení v termínu bude účtováno penále 30 Kč Za každý započatý měsíc. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude možné zboží v daném termínu doručit, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován. V případě že objednané zboží nebude na skladě, nebo bude vadné, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k účelu doručení zboží a nebudou poskytovány žádným dalším subjektům. Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají obchodních případů vzniklých při nákupu zboží v internetovém obchodě www.boadesign.cz

Reklamace
O druhu vady a uplatnění záruky rozhoduje prodávající a to v souladu s reklamačním řádem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
1- mechanickým poškozením
2- běžným opotřebením
3- nevhodnou péčí
4- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit:
1- kopii účtenky
2- popis závady
3- kompletní výrobek

Místo uplatnění reklamace
Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na vlastní náklady na adresu:

Boadesign
Moravská 1601/48
120 00, Praha 2